Vedlejší Věta Přívlastková

přípustková předmětná měrová přívlastková 13/15 Jirka chtěl vypátrat, kdo objevil jejich tajnou skrýš. podmětná způsobová příčinná předmětná 14/15 Někdy se stalo, že děti nemohly pro závěje do školy. příčinná měrová podmětná místní 15/15 Přečetl jsem ti návod, jak s přístrojem zacházet. přípustková příčinná přívlastková předmětná Další testy Určování druhu vedlejších vět 10 Český jazyk Vedlejší věty 15 Český jazyk Vikingové a Kyjevská Rus 10 dějepis Kameňák 2 10 filmy Testy IQ testy Angličtina Biologie Český jazyk Dějepis Film Hudba Chemie Literatura Matematika Němčina PC hry Sport Seriály Televize Všeobecné Zeměpis Ostatní Hry Sudoku Piškvorky Poker Šibenice Pexeso

Vedlejší věty – Český jazyk, Test park

V Nizozemsku je průmysl potravinářský, elektrotechnický, chemický a textilní. Proslulé je pěstování tulipánů, gladiol a hyacintů v okolí Haarlemu. V ČR je hustáželezniční síť. Nejen v českých, ale i v moravských horách je řada známýchlyžařských středisek. Londýn je významnýmobchodním střediskem: je také křižovatkou železniční, silniční, letecké i námořní dopravy. Vedlejší věta přívlastková • význam podstatného jména může být blíže určen i vedlejší větou • tyto věty jsou uvozeny jak vztažnými zájmeny, tak příslovci nebo spojkami Urči spojovací prostředky, které uvozují vv přívlastkové Byl to takový šramot, jako by po podlaze pobíhala myš. Pes, který štěká, nekouše. Medvěd, o němž starý lovec vyprávěl, spal v doupěti obvyklým zimním spánkem. A teď si poslechněte vyprávění o tom, jak se Honza málem stal králem. V tom okamžiku, kdy se to stalo, jsme se dívali na druhou stranu. Vyřiďte mu prosím naše přání, aby se brzy uzdravil. Rozčilila mě jeho lež, že to neudělal. Byl to souboj, jaký jsme letos na mistrovství světa ještě neviděli.

• Nejvíce mi chutnají buchty od babičky. • Počítač je v pokoji u sestry. • Uvelebil se v křesle našeho tatínka. • Na třídních schůzkách musíme vybrat příspěvky od rodičů. • S radami od maminky se ve světě neztratíš. • V zoologické zahradě vybudovali novou klec pro lvy. • Nevíš, kam jsem založil dopis od ředitele. • Princezna měla plášť ušitý z kůžiček myší. • Všichni se smáli nápadům našeho Davida.

(který z... ) He said something what I didn't like. 'Řekl něco, co se mi nelíbilo. ' I zde se jedná o vztažnou větu, která rozvíjí zájmeno SOMETHING. V češtině použijeme 'něco, co', v angličtině WHAT použít nelze, protože WHAT není vztažné zájmeno. Protože se nejedná o nic životného, použijeme WHICH nebo THAT: He said something which/that I didn't like. Samozřejmě by zde šlo vztažné zájmeno vynechat, a každý rodilý mluvčí by ho také vynechal: He said something I didn't like. WHAT lze použít u předmětných a podmětných vět, tedy podobnou větu bychom mohli formulovat tako: He said what I didn't like.

PPT - Přívlastek, vedlejší věta přívlastková PowerPoint Presentation - ID:2053962

čeština [ editovat] výslovnost [ editovat] IPA: [pr̝̊iːvlastkɔviː] dělení [ editovat] pří-vlast-ko-vý přídavné jméno [ editovat] tvrdé skloňování [ editovat] Číslo singulár plurál Rod mužský životný mužský neživotný ženský střední nominativ přívlastkový přívlastková přívlastkové přívlastkoví genitiv přívlastkového přívlastkových dativ přívlastkovému přívlastkovým akuzativ přívlastkovou vokativ lokál přívlastkovém instrumentál přívlastkovými význam [ editovat] související s přívlastkem vedlejší věta přívlastková přívlastkové víno synonyma [ editovat] atributivní

  • Sám doma 2 online poker
  • Přívlastkový – Wikislovník
  • PPT - Přívlastek, vedlejší věta přívlastková PowerPoint Presentation - ID:2053962
  • Opravy praček bosch

Psaní čárek a věta přívlastková - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma

Download Presentation Vedlejší věty - obecně Presentation on theme: "Vedlejší věty - obecně"— Presentation transcript: Slide1 Vedlejší věty - obecně Vedlejší věta (VV) zastupuje větný člen své věty řídící Na VV se ptáme stejně jako na větný člen Ptáme se na ni větou řídící Větou řídící může být věta hlavní i vedlejší VV závisí mluvnicky na jiné větě VV můžeme nahradit větným členem (stejného druhu) Od řídící věty ji oddělujeme čárkou Slide2 Vedlejší věta přívlastková Vyjadřuje přívlastek některého jména věty řídící. Význam tohoto jména blíž určuje. Často stává hned za tímto jménem (řídícím). Př. : Ukazoval mi knihu od otce ( Pkn). Ukazoval mi knihu, kterou mu daroval otec. (VV přívlastková) Úkol svěřili pilné ( Pks)Aleně. Úkol svěřili Aleně, která byla velmi pilná. (VV přívlastková) Slide3 VV přívlastková – otázka, spoj. výrazy Ptáme se na ni otázkou jaký/á/é + řídící větou: Ukazoval mi knihu, kterou mu daroval otec. Jakou mi ukazoval knihu? Kterou mu daroval otec. Jaké Aleně svěřili úkol?

She stayed there until they didn't return. Česky řekneme 'Zůstala tam, dokud se nevrátili'. Anglicky však za UNTIL ( dokud ne) nelze použít zápor, protože UNTIL je už spojka záporná: She stayed there until they returned. To samé platí pro spojku UNLESS ( pokud ne) v podmínkových větách. In case he returns, we will go out. Pravděpodobně student chtěl říci v případě že, ale IN CASE znamená pro případ že. Věta by tedy znamenala, že raději odejdeme, aby nás tu nezastihl. Chceme-li však vyjádřit české 'v případě že', nejlépe uděláme, když si vystačíme se spojkou IF: If he returns, we will go out. I met a man which was wearing a pink coat. Zde je vedlejší věta přívlastková (neboli vztažná). Nesprávně je zde použito vztažné zájmeno, protože WHICH lze použít pouze pro věci, pro neživotná podstatná jména. Pro lidi (životná podstatná jména) používáme vztažné zájmeno WHO: I met a man who was wearing a pink coat. POZOR: WHICH může také být tázací zájmeno, potom se dá použít i pro věci i pro lidi, a má jiný význam!

Z tohoto důvodu nedoporučujeme určovat vedlejší věty podle spojovacích výrazů. Jakou úlohu mají vztažná zájmena? (4) Určete, kterým výrazem jsou připojeny věty vedlejší přívlastkové: Pořídila si květiny, mezi nimiž se téměř ztrácela. Neuměl odpovědět na otázku, proč to udělal. Překvapilo nás jeho rozhodnutí, že se ožení. Dům, jejž jsme koupili, stojí hned u hlavní silnice. Srpen je měsíc, kdy začínají kvést některé podzimní rostliny. Město, kam jsme se odstěhovali, leží na Moravě. Jeho úsilí, aby se zbavil závislosti na kouření, bylo korunováno úspěchem. Byl to zápas, jaký se jen tak nevidí. Dovedl nás na louku, kam jsme rádi chodili v dětství. Zahlédla Egona, s kterým se v dětství kamarádila. Souhrnná cvičení 4. Určete druh vedlejších vět. : Byl to takový šramot, jako by na podlaze pobíhala myš. Zavolali právě ve chvíli, kdy jsem usnul. Pořídila si takové květiny, že se mezi nimi téměř ztrácela. Překvapil mě její dotaz, zda přijede babička. Kocour, o němž babička vyprávěla, spal v košíku.

Která byla krásná - VV přívlastková

  1. Minimální mzda německo 2019
  2. Hrabě monte christo film festival
  3. Domy na prodej vyškov
  4. Oscar za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roi lion
  5. Charlieho andílci 2019
Mentalista online ke shlédnutí zdarma
June 6, 2020, 9:37 am