Ji/Jí

V tomto případě se dělají chyby poměrně často. Je to dáno i tím, že tato slůvka často v řeči vyslovujeme dlouze i tam, kde se píší krátce. Ovšem poučka je nanejvýš jednoduchá: Ve 4. pádě se píše krátká samohláska (ji/ni), ve všech ostatních pádech dlouhá (jí/ní). Pomocí pro vás může být to, když si za dané zájmeno dosadíte ukazovací zájmena té, tou a tu. Pokud se do věty hodí zájmeno tu, měli byste napsat ni, ji (krátce). V ostatních případech (té, tou) napište jí, ní (dlouze). Dal jí pusu a utekl. (3. pád – té) Půjdu s ní na procházku (7. pád – tou) Poslala ji do krámu pro housky. (4. pád – tu) Pozor! V některých případech může záměna znamenat i významový rozdíl, jako v následujícím případě: Naléhal na ni. (tj. snažil se ji o něčem přesvědčit) Naléhal na ní. byl nad ní a snažil se si na ni lehnout) Stejné pravidlo (i pomůcka) platí i pro koncovku přivlastňovacích zájmen náš, váš. Popiš naši vlast. (4. pád – tu) Píchla jsem kolo na vaší příjezdové cestě. (6. pád – té) Zdroje: Stručná mluvnice česká, strana 92 (FORTUNA, 2002)

Maturita z češtiny - didaktický test - Zájmena - ni-ní, ji-jí, naši-naší | LearnTube

Úvod > Čeština – články > Skloňování osobního zájmena ona (ji, jí, ni, ní) Skloňování osobního zájmena ona (ji, jí, ni, ní) Ve 4. pádě píšeme i (krátké! ) — ji, ni Skloňování osobního zájmena ona 1. pád (kdo, co? ) ona ( Ona je chytrá). 2. pád (koho, čeho? ) jí, ní (Jela tam bez ní. ) 3. pád (komu, čemu? ) jí, ní (Říkal jsem jí to. ) 4. pád (koho, co? ) ji, ni (Nezapomeňte ji tam. Nekoukej na ni. ) 5. pád (oslovujeme, voláme) — 6. pád (o kom, o čem? ní (Vidím to na ní. ) 7. pád (kým, čím? ) jí, ní ( Jí jsem si nebyl jistý. )

  • Maturita z češtiny - didaktický test - Zájmena - ni-ní, ji-jí, naši-naší | LearnTube
  • Obdélníkové bazény do země
  • Ji/jí, naši/naší, vaši/vaší, ... | Jefftom
  • Vraždy podle Agathy Christie: Vražda se nevyplácí / Les petits meurtres d'Agatha Christie: Le crime ne paie pas (TV film) (2014) | ČSFD.cz

Ten nadpis není tak docela od věci, jelikož problém, kterému se dnes v rámci gramatického okénka budeme věnovat, se vážně vyskytuje ve třetí osobě v ženském rodě, ale v mužském ne. Prostě ženský musí mít vždycky něco extra, že ano. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale zaměňování 'ji' a 'jí' (potažmo 'ni' a 'ní) je jeden z největších nešvarů, na které můžete v blogosvětě narazit. Trpí jím dokonce i blogeři, u kterých byste to naprosto nečekali, blogeři, kteří jinak zvládají gramatiku takřka perfektně. Jako by velká část lidí měla pocit, že mezi 'ji' a 'jí' není rozdíl. Jako obvykle... JE. Takže, ještě si vzpomínáte, jak jsme si odůvodňovali rozdíly v 'mě' a 'mně'? Dnes to bude veskrze podobné. Zase tu máme jednu velmi jednoduchou pomůcku pro ty, co v tom mají tak trochu guláš, ale kteří se zároveň nechtějí učit zdůvodňování pomocí pádů. Ne, že by to v tomhle případě bylo s pády nějak složité, právě naopak. Stačí si zapamatovat, že ve čtvrtém pádě se to píše krátce, ve všech ostatních dlouze.

Polda, aneb s poctivostí nejdřív pojdeš
June 12, 2020, 4:04 pm