Sběrný Dvůr Ostrava Poruba

Kromě toho nový sběrný dvůr v Porubě nabízí i své placené služby, jako například příjem stavebních odpadů, oken a dveří a prodej kompostu a zeminového substrátu.

Sběrný dvůr ostrava poruba

Ostrava -Porubský sběrný dvůr sepřestěhoval do nově vybudovaných prostor v průmyslové zóně Areál Nad Porubkou. Ilustrační foto | Foto: David Kurc Lidé, kteří byli zvyklí využívat služeb starého sběrného dvora, se však podle zástupců společnosti OZO Ostrava nemusejí obávat žádných komplikací. Nový sběrný dvůr je od starého vzdálen jen několik set metrů a navíc nabízí občanům větší komfort. "Přemístění sběrného dvora na okraj porubské průmyslové zóny Areálu Nad Porubkou se uskutečnilo ve spolupráci s městským obvodem Poruba. Plochu sběrného dvora se podařilo rozšířit na více než tisíc metrů čtverečních proti původním 460 metrům čtverečním. Nový sběrný dvůr je průjezdný, což odstraní nutnost otáčení se s autem a přívěsným vozíkem a přinese snadnější a bezpečnější manipulaci s odpady, " vysvětlila Vladimíra Karasová, mluvčí OZO Ostrava. Zvětšení plochy umožní svozové společnosti také přistavit větší množství kontejnerů, což přispěje k dokonalejšímu třídění a následnému využití odpadů. "Pro nový sběrný dvůr v Porubě jsme zvolili tuto strategickou polohu úmyslně.

  1. Sběrný dvůr ostrava poruba diamond
  2. Stahujte bakalářky a diplomky přímo z domova! | iZUN.eu Univerzitní noviny ČZU
  3. Sběrný dvůr Ostrava Poruba, průmyslová zóna Areál nad Porubkou | Komunální servis
  4. Změna pin sim karty account
  5. Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, § 208 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb. | Kurzy.cz
  6. Nový sběrný dvůr v Ostravě-Porubě | Odpady
  7. Karel

Sběrné dvory Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích! (V případě využití stěhovací služby je při předání odpadu ve sběrném dvoře nutná přítomnost občana Ostravy, z jehož domácnosti odpad… Ostrava má nový sběrný dvůr — Ostrava

Sběrný dvůr v Ostravě - Porubě se od 15. listopadu 2011 přestěhoval do nově vybudovaných prostor v průmyslové zóně Areál Nad Porubkou. Občané, kteří si již zvykli využívat služeb toho starého, se však nemusejí obávat – nový sběrný dvůr… OZO Ostrava s. r. o. Poskytujeme komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jako je sběr, svoz, třídění, využívání a odstraňování všech typů odpadu z měst, obcí a podnikatelských subjektů. Svozovou oblast Ostravsko tvoří 34 okolních měst a obcí.

Sběrný dvůr ostrava poruba mar

Cena za odvoz bude stanovena podle množství a druhu odpadu Diskuze ke sběrnému dvoru (napište veškeré postřehy, které byste rádi sdělili ostatním uživatelům sběrného dvora):

Sběrný dvůr ostrava poruba vs

Sběrný dvůr v Martinově je otevřen od pondělí do pátku od 10 do 20 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. března je ve dvoře otevřeno ve všední dny od 10 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Od 2. dubna 2020 je sběrný dvůr v Martinově otevřen od 10 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Další sběrné dvory v Ostravě zde

Fungování městského systému nakládání s komunálním odpadem v Ostravě i v této náročné době je jedna ze základních služeb, kterou město pro své občany zajišťuje, a kromě dočasného uzavření sběrných dvorů funduje bez omezení. "Sběrné dvory byly uzavřeny v reakci na vládní vyhlášení nouzového stavu. Občané ale s nastávajícím jarem začali odkládat zejména objemný odpad na místa, která nejsou k tomu určená, a tím zakládat nepovolené skládky. Proto se město rozhodlo sběrné dvory v omezeném režimu otevřít. Provoz sběrných dvorů bude nyní upraven tak, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zaměstnanců před šířením nákazy koronavirem, " informovala náměstskyně primátora města Ostravy pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Otevírací doba bude až do odvolání zkrácena. U čtyř velkých sběrných dvorů bude zachován i víkendový provoz, ale jen dopoledne. Občané budou do prostoru sběrného dvora vpuštěni jednotlivě, maximálně po dvou, a budou dodržovat stanovený odstup. Musí být vybaveni ochrannou rouškou a nejlépe i rukavicemi.

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností. Ve sběrných dvorech lze bezplatně odevzdat objemné odpady (nábytek, koberce... ) nebezpečné odpady (léky, baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné... ) elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory... ) zeleň (tráva, listí, spadané ovoce... ) větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích a v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony) textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky) V Ostravě-Porubě je sběrný dvůr od 15. 11. 2011 umístěn v průmyslové zóně Areálu Nad Porubkou (vjezd do zóny je od kruhového objezdu v ulici Nad Porubkou). Jeho služby lze využít každý den od 8 do 20 hodin. Od 1. listopadu do 31. března platí zkrácená provozní doba, a to od 8 do 18 hodin. Od 2. dubna 2020 až do odvolání je provozní doba zkrácena, a to ve všední dny od 10 do 18 hodin, o víkendu od 8 do 12 hodin.

Odpady ve sběrném dvoře může skládkovat pouze občan s trvalým pobytem na území města. Ukládané odpady: suť, biologicky rozložitelný odpad (větve, listí, dřevo), starý nábytek, staré koberce, hadry, plasty, sklo, papír, elektrospotřebiče (pračky, televizory, počítače). Mapa umístění areálu OZO v průmyslové zóně Areálu nad Porubkou: Provozní doba: po: 8 – 18 út: 8 – 18 st: 8 – 18 čt: 8 – 18 pá: 8 – 18 so: 8 – 18 ne: 8 – 18 Služba pro občany využívající sběrné dvory v Ostravě! Z důvodu odkládání velkoobjemových odpadů kolem popelnic a sběrných nádob na odpady vznikla pro občany další služba. Komunální servis nabízí odvoz velkoobjemových odpadů (skříně, gauče, ledničky, televizory, pračky, …) do sběrného dvora valníkovým automobilem. Tuto službu si občané mohou objednat na telefonním čísle 602504964. Službu hradí v plné výši občané. Platbu uhradí občan řidiči vozidla v hotovosti přímo na místě. Odpady jsou sváženy z území města Ostravy vždy po předchozí domluvě a s ohledem na otevírací dobu sběrných dvorů.

Převody jednotek délky příklady
June 14, 2020, 5:15 pm