Stařec A Moře Rozbor

  1. Stařec a moře rozbor ukázky
  2. Stařec a moře rozbor typy promluv

Kniha: Stařec a moře Autor: Ernest Hemingway Přidal(a): Brendy Autor: Ernest Hemingway (1899 – 1961) prozaik, novinář nositel NC začínal jako žurnalista, s psaním román ů začal později těžce raněn jako dobrovolník na Italské frontě (toto zranění popisuje v autobiografickém románu Sbohem, armádo! ) vyznával statečnost (dostihy, box, býčí zápasy) po válce působí jako dopisovatel v Paříži Další významná díla: Komu zvoní hrana, Sbohem, armádo!, Fiesta, Za našich časů, Muži bez žen, Odpolední smrt Zařazení autora, znaky období literatura 1. poloviny 20. století meziválečná literatura patří do tzv. ztracené generace generační skupina amerických prozaiků, básníků a dramatiků, kteří byli v mládí poznamenaní hrůznou zkušeností 1. https://tonebakonka.andreas-constantinou.com/

Stařec a moře rozbor ukázky

Dílo ovlivnilo českého spisovatele J. Škvoreckého, který pracoval s "banálními dialogy". Byla publikována v časopise Life, kde sklidila velký úspěch. Dílo bylo zfilmováno v roce 1957. Charakteristika: Příběh o rybáři je metaforou o životě. Jde oslavu síly, schopnosti a lidské statečnosti. Boj s překážkami se ukazuje být důležitější hodnotou než jejich případné překonání, to tehdy že byl sveden čestný boj s plným nasazením, a že jsme pro dosažení cíle udělali vše. Téma: Boj rybáře s rybou- souboj člověka s přírodou, porozumění přírodě, příroda není nepřítel, musíme ji jen znát a respektovat, smyslem lidského života není zisk a štěstí není zisk, ale hluboké uspokojení, vypětí všech sil pro uskutečnění cíle, ať se splní či nikoli, pocit, že člověk nemohl udělat víc, nezklamat sám sebe Kompozice Text není nijak formálně členěn, je velmi dobře rozvíjen chronologicky bez jakéhokoliv složitého prostupování časových rovin. Některé motivy poukazují ke křesťanské symbolice. Jazyk a styl: Jednoduchý, spisovný jazyk.

Kniha: Stařec a moře Autor: Ernest Hemingway Rozbor přidal(a): Prikryl Vloženo na: Tematika V novele Stařec a moře se seznamujeme s prací, která rozhodla o tom, že autorovi byla udělena Nobelova cena. Autor zde strhující silou postihl zápas člověka s přírodou a s nejtěžšími překážkami, oslavil lidskou statečnost a houževnatost. Rybolov v mexickém zálivu, kde se celý děj odehrává, vede autora k tomu, že hledá pravdu o člověku a jeho pocitech násilné smrti. Stařec se vydal na moře. Již dva měsíce neulovil žádnou rybu, avšak tentokrát mu štěstí přálo. Chytil obrovskou rybu. Byl sám, a proto ji nedokázal vylovit z moře. Ryba jej táhla mnoho hodin. Stařec si sebou nevzal žádné jídlo, a proto musel jíst syrové ryby, které vylovil, nakonec připlavali žraloci a rybu, která již byla přivázána k boku lodi a krvácela, sežrali. Ukázal se marný boj mezi starcem a rybou. V díle je ukázán individualistický skeptický názor Himingwaye na osud ušlechtilého lidského zápasu, usilování o štěstí a naplnění života.

Ty čáry nebylo ve skutečnosti vidět. Bylo vidět jen těžkou špičatou modrou hlavu a veliké oči a cvakající, dravě chňapající hltavé čelisti. " Doba Děj se odehrává v polovině 20. století na kubánské Havaně. Vlastní názor Na knize se mi líbila starcova nezdolná a tvrdohlavá povaha, díky které přežil. Obsahovala jasný a jednoduchý příběh. Zajímavosti Tato kniha po publikaci v časopise zaznamenala velký ohlas a byla zařazena mezi autorova vrcholná díla. Autor za ni obdržel Nobelovu cenu. V roce 1957 byla úspěšně zfilmována. Další podobné materiály na webu:

Kompozice Jednoduchý a prostý příběh. Děj je rozvíjen chronologicky bez jakéhokoliv složitého prostupování časových rovin nebo rozsáhlých retrospektiv. Text není nijak formálně členěn. Zachycení pouze nejzákladnějšího opravdového prožitku. Jazyk Dílo je napsáno spisovným jazykem, objevují se zde španělské výrazy (guano, qué va), rybářská terminologie a přirovnání (lano těžké jako kříž). Je napsáno velmi jednoduše a střízlivě, ale je v něm skryta určitá dynamika a napětí. Autor využívá hlavně úvahy a popisu. Žánr Moderní prozaické dílo, přesněji se jedná o dílo epické, novelu. Má popisnou formu a pointa se objevuje až v závěru. Ukázka z díla "Žralok je rychle dohnal odzadu, a když se vrhl na rybu, viděl stařec jeho otevřenou tlamu a podivné oči a slyšel cvaknutí jeho zubů, když se zahryzl do rybího masa těsně nad ocasem. Žraločí hlava vyčnívala z vody a jeho hřbet se vynořoval a stařec slyšel, jak se na jeho velké rybě trhá kůže a maso. V tom okamžiku stařec vrazil harpunu žralokovi do hlavy v těch místech, kde spojnice mezi očima protínala čáru, táhnoucí se mu od nosu přímo vzad.

Stařec a moře rozbor typy promluv

  • Seznam amerických president of america
  • Moravské náměstí - Brno - VirtualTravel.cz
  • Teorie velkého třesku 04x06
  • Stařec a moře - rozbor díla k maturitě (2) | Rozbor-dila.cz
  • Bublanina z třešní

Můj názor Kniha se mi líbila. Považuji ji za poměrně poutavou (přečetla jsem ji jedním dechem). Obsahuje jasný, jednoduchý, ale přitom zajímavý příběh. Ve starcově samomluvě se také vyskytují různé zajímavé myšlenky. Mnohokrát mi bylo starce líto, bojoval s rybou s takovým odhodláním, a přesto mu z ní nic nezbylo. Líbila se mi jeho nezdolná a tvrdohlavá povaha, díky které přežil. Další podobné materiály na webu:

Na rozkaz rodičů ho musí opustit i jeho pomocník chlapec Manolin. Ten se o něho staral, dával mu jídlo a pomáhal mu na moři. Jednoho dne se stařec rozhodne vyjet na moře, kde ještě nikdo nebyl a loučí se s chlapcem, kterého nechává ve vesnici. Po několika neúspěšných dnech na vodě chytí vysněný úlovek. Neví sice, jak vypadá, ale podle chování ryby pozná, že je to jeho snad největší úlovek. Ryba ho však překvapí svou silou a začne ho táhnout na otevřené moře. Stařec se ji snaží zadržet, je však starý a po několika hodinách svůj boj vzdává. Ryba ho vytrvale táhne dál a stařec je velmi vyčerpán a unaven, nepouští ji však z lodě, protože věří, že se jednou unaví a on ji bude moct zabít. To se mu – díky svým zkušenostem – podaří, přiváže ji k loďce a podle slunce míří zpět domů. Po cestě ale musí odolávat útokům žraloků na jeho loď. I přes velkou odhodlanost starce mu jeho úlovek sežerou. Naprosto vyčerpaný stařec dorazí domů, loďku nechá přivázanou u mola a ráno se kolem ní shromáždí dav lidí, aby se podíval na obrovitou kostru ryby přivázanou na starcově loďce.

Ponechané španělské výrazy. Vyprávěcí části, popisné části. Převažují monology starce – starcova samota je vyjadřována monology i oslovováním sebe sama a oslovováním ryby. Er-forma vypravěč, ale v některých částech úplně chybí a dějem nás provází pouze starcovo myšlenky nebo monology. Rybářské pojmenovaní. Autor používá obecná označení (ryba, stařec, chlapec), metafory, přirovnání, personifikaci. Místo a doba děje: Kubánská vesnice poblíž Havany (prostředí: chata starce, moře a člun, restaurace Terasa), doba není specifikována, nejspíš 40. Léta oletí, kdy spisovatel na Kubě pobýval Postavy: stařec Santiago Santiago je typická Hemingwayova postava. Je to člověk statečně ale také marně bojující proti přírodě. Boj nemá šanci vyhrát, přesto se však nevzdává a bojuje až do úplného konce. Santiago je starý zamlklý rybář odloučený od společnosti ostatních rybářů. Jeho jediným přítelem a společníkem na některých jeho plavbách je mladý chlapec Manolin, syn jednoho z rybářů. chlapec Manolin Je jediným přítelem starce, stará se o něj a pomáhá mu.

Kniha: Stařec a moře Autor: Ernest Hemingway Přidal(a): Filda Ernest Hemingway Datum a místo narození: 21. července 1899 Oak Park, Illinois, USA Datum a místo úmrtí: 2. červenec 1961 Ketchum, Idaho, USA Ernest Hemingway byl americkým prozaikem, novinářem a nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Za první světové války bojoval na italské frontě jako dobrovolník sborů Červeného kříže a byl zde těžce raněn (tento zážitek později popsal v autobiografickém románu Sbohem, armádo). Po válce působil v Paříži jako novinář, dopisovatel a zahraniční zpravodaj. Na počátku jeho kariéry byl pouze žurnalistou, později začal psát i romány. Na konci svého života pravděpodobně spáchal sebevraždu (trpěl depresemi a alkoholismem), není to však jasně prokázané, mohlo jít totiž pouze o nehodu při čištění jeho vlastní zbraně. Během svého života vyznával lidskou statečnost, nezdolnost a mužnost (měl zálibu v nebezpečných sportech, jako jsou dostihy, box, býčí zápasy, lov divoké zvěře, atp. ). Tato vlastnost se odráží ve všech jeho dílech.

Polda, aneb s poctivostí nejdřív pojdeš
June 22, 2020, 2:40 am