Střední Zdravotnická Škola

Vyhledáno 86 škol v databázi Seznam všech středních zdravotnických škol v České republice, střední zdravotnické školy jsou řazené do lokalit. Typ školy: Státní, Hybešova 982/53, Boskovice Ředitel/ka: Ing. Mgr. Pavel Vlach, Typ školy: Soukromá, Duškova 7, Praha 5 Rektor/ka: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Typ školy: Soukromá, Antošovická 107/55, Ostrava-Koblov Ředitel/ka: Ing. Vladimír Janus, Typ školy: Státní, Masarykova 2033, Havlíčkův Brod Ředitel/ka: Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., Typ školy: Soukromá, U Učiliště 1379, Čelákovice Ředitel/ka: Ing. Ivana Němečková, Typ školy: Státní, Na Průhoně 4800, Chomutov Ředitel/ka: Mgr. Jan Mareš, MBA, Typ školy: Státní, Husova 10, pracoviště VOŠ Francouzská 101, Brno Ředitel/ka: ak. mal. Pavel Luffer,, Typ školy: Státní, 5. května 200/51, Praha 4 Ředitel/ka: PhDr. Mária Janáková, Ph. D., Typ školy: Státní, Pöttingova 2, Olomouc Ředitel/ka: Mgr. Pavel Skula, Typ školy: Státní, Alšovo nábřeží 6/82, Praha 1 Ředitel/ka: PhDr. Zuzana Pohlová, Typ školy: Státní, Komenského 234, Hradec Králové Ředitel/ka: PaedDr.

Střední zdravotnická škola znojmo

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Tyršova 1069, 755 01 Vsetín (E-podatelna - úřední podání) Tel. : 575 750 300 Datová schránka: mumvtbm Fakturační údaje Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín Tyršova 1069, 755 01 Vsetín IČO: 00843351, IZO: 000843351, REDIZO: 600018113 Účet: 2133851/0100, Komerční banka, a. s. Ředitel Mgr. Martin Metelka 575 750 330

Střední zdravotnická škola ostrava

Výběr ze tří jídel. Ubytování Škola nezajišťuje ubytování, pouze poskytuje kontakt na Domovy mládeže. Vybavení Dvě počítačové učebny, devět odborných učeben, dataprojektory, interaktivní tabule, chemická laboratoř, tělocvična, knihovna, posilovna, oddychový koutek, zahrada. Další informace Škola pořádá lyžařský výcvik, adaptační kurzy pro 1. ročníky, sportovní kurzy, zahraniční zájezdy, projekty se zahraničními partnery, odborné exkurze, odborné stáže v zahraničí, další vzdělávání pedagogických pracovníků, kurzy akreditované MZ a MŠMT. Poměr dívek a chlapců Školu navštěvuje celkem 691 studentů a z toho je 77% dívek. Studijní a učební obory Kód oboru (KKOV) – Název oboru ( Školní vzdělávací program) Školní rok Délka studia Forma studia Počet přijímaných žáků Školné Střední vzdělání s výučním listem 5341H01 – Ošetřovatel ( Ošetřovatel) 2020–2021 3 roky Denní 60 neplatí se Střední vzdělání s maturitou 6842M01 – Bezpečnostně právní činnost ( Bezpečnostně právní činnost) 2020–2021 4 roky Denní 30 neplatí se Další informace Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení test fyzické zdatnosti.

Střední zdravotnická škola děčín

Diplomovaný zdravotní laborant Umíme zajistit precizní a kvalifikované vyšetření biologického materiálu. Diplomovaný oční optik Budeš pracovat na nejmoderněších zábrusových automatech. Diplomovaný farmaceutický asistent Umíme připravit léčivý přípravek podle lékařského předpisu na míru člověku i zvířeti. Diplomovaný zubní technik Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaná dentální hygienistka 14. 5. 2020 MŠMT a ředitelkou školy byly stanoveny termíny konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky ke vzdělávání na naší škole. Pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány nejpozději 25. května 2020. Více... 13. 5. 2020 MŠMT a ředitelkou školy byly stanoveny nové termíny konání maturitních a závěrečných zkoušek. Harmonogram těchto zkoušek pro jednotlivé obory vzdělání najdete v příloze. Více... 20. 3. 2020 Upozorňujeme zájemce o studium na VOŠ, že příjem přihlášek ke studiu stále probíhá. Přihlášky můžete posílat poštou (preferujeme) nebo předat v úředních hodinách na vrátnici školy až do konce května.

Střední zdravotnická skoda.fr

  • Střední zdravotnická skoda fabia
  • Střední zdravotnická škola prostějov
  • Střední zdravotnická škola – Stredniskoly.cz
  • Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
  • Střední zdravotnická skoda.fr
  • Vysoká škola public
H2o: stačí přidat vodu
June 19, 2020, 3:08 pm