Dávky Nemocenského Pojištění

Doba, po kterou se ošetřovné poskytuje, činí 9 kalendářních dnů, a jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, 16 kalendářních dnů a jeho výše je stejně jako v případě nemocenského 60% denního vyměřovacího základu. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast zaměstnance na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Peněžitou pomoc v mateřství může obdržet namísto matky i otec dítěte, popř. manžel ženy, která dítě porodila, pokud se s ní písemně dohodne, že to bude on, kdo bude pečovat o dítě. Bez takovéto dohody může být otci dítěte, resp. manžela ženy, která dítě porodila přiznána peněžitá pomoc v mateřství také tehdy, jestliže matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou. O poskytnutí tohoto příspěvku může zažádat také, kterákoliv osoba, která pečuje o dítě, jehož matka zemřela.

  1. Dávky nemocenského pojištění vyplacené zaměstnavatelem
  2. Dávky nemocenského pojištění kalkulačka
  3. Ski dolní morava
  4. Davky nemocenskeho pojisteni
  5. Fakjů pane učiteli 1 online
  6. Vítejte v Kocourkově: Proč jsou „pojištění“ od kumpána MikeJePána jen jeden velký podvod? – G.cz
  7. Vdovský důchod 2019
  8. Divky nemocenského pojištění

Uniqua cestovní pojištění

Nemocenské pojištění, koordinace nemocenských dávek ve vztahu k EU a ostatním smluvním státům Nemocenské pojištění (NP) v ČR Nemocenské pojištění v ČR je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Účast na nemocenském pojištění je povinná pro zaměstnance, pro osoby samostatně výdělečně činné je dobrovolná. Z nemocenského pojištění zaměstnanců se vyplácejí následující dávky: nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství a otcovská. Osoby samostatně výdělečně činné, pokud si platí nemocenské pojištění, mají nárok na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství a otcovskou. Další informace k nemocenskému pojištění v ČR: MPSV: nemocenské pojištění ČSSZ: nemoc a mateřství Evropská unie a Evropský hospodářský prostor Poskytování peněžitých dávek v nemoci a mateřství se řídí právními předpisy toho členského státu, ve kterém je osoba pojištěna. V praxi to znamená, že pokud bude dotyčná osoba pobývat v jiném členském státě Evropské unie (například jako vyslaný pracovník) a zůstane pojištěna v ČR, budou jí peněžité dávky v nemoci a mateřství poskytovány podle českých platných právních předpisů.

H2o: stačí přidat vodu
June 20, 2020, 7:09 am