Kritika Čistého Rozumu

Druhé vydání (B), pro něž Kant přepracoval a rozšířil některé pasáže, vyšlo roku 1787. V 90. letech se potom objevila další vydání, která se ale od druhého příliš nelišila. Ve filosofickém diskursu následně probíhala a dosud probíhá polemika ve věci jednotlivých vydání; zatímco obecně je překládáno, citováno a vykládáno spíše vydání druhé, např. Schopenhauer a Heidegger považovali za jádro kantovské nauky vydání první. Přehled členění "Kritiky čistého rozumu" [ editovat | editovat zdroj] Členění Kritiky čistého rozumu Věnování Předmluva k druhému vydání Úvod I. O rozdílu mezi čistým a empirickým poznáním II. Máme určité apriorní poznatky a samo obyčejné rozvažování nikdy bez takových poznatků není III. Filosofie vyžaduje vědu, která určuje možnost, principy a rozsah všech apriorních poznatků IV. O rozdílu mezi analytickými a syntetickými soudy V. Syntetické soudy a priori jsou obsaženy jako principy ve všech teoretických vědách rozumu VI. Obecná úloha čistého rozumu VII. Idea a rozvržení zvláštní vědy, která je nazvána kritikou čistého rozumu I. Transcendentální nauka o elementech Díl první Transcendentální estetika 1. kapitola: O prostoru 2. kapitola: O čase Obecné poznámky k transcendentální estetice Závěr transcendentální estetiky Díl druhý: Transcendentální logika Úvod.

Kritika čistého rozumu

Kritika čistého rozumu Titulní list prvního vydání Autor Immanuel Kant Původní název Critik der reinen Vernunft Země Pruské království Jazyk němčina Žánr esej Datum vydání 1781 a 1787 Předchozí a následující díl Critique of Practical Reason Některá data mohou pocházet z datové položky. Kritika čistého rozumu (KČR; německy Kritik der reinen Vernunft) je hlavní dílo německého filosofa Immanuela Kanta a jedno z nejvlivnějších filosofických děl vůbec. Kant v něm předkládá svoji teorii poznání (viz transcendentální filosofie) a řešení problému, jak mohou mít subjektivní podmínky myšlení objektivní platnost. KČR je první ze tří jeho "kritik"; následovala ji Kritika praktického rozumu a Kritika soudnosti. Zjednodušený a zkrácený výklad myšlenek KČR podal Kant ve svazku Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou (1783). Katolická církev dekretem ze dne 11. června 1827 zařadila Kantovu Kritiku čistého rozumu na Index zakázaných knih. [1] Vydání [ editovat | editovat zdroj] Kant psal své dílo v Královci, ale první vydání Kritiky čistého rozumu (označované "A") přišlo na svět roku 1781 v Rize.

Transcendentální nauka o metodě 1. Disciplína čistého rozumu 2. Kánon čistého rozumu 3. Architektonika čistého rozumu 4. Dějiny čistého rozumu Reference [ editovat | editovat zdroj] ↑ Index librorum prohibitorum / Leonis XIII Summi Pontificis auctoritate recognitus SSmi. D. N. Pii pp. XI iussu editus. Romae: Typis polyglottis Vaticanis, 1924. 292 s. [Viz str. 139. ] Literatura v češtině [ editovat | editovat zdroj] Immanuel KANT: Kritika čistého rozumu, Praha: OIKOYMENH, 2001. J. KARÁSEK, J. CHOTAŠ (eds. ): Dedukce, kategorie, sebevědomí. Praha: OIKOYMENH, 2002. Jan KUNEŠ: Kantova Kritika čistého rozumu. In: Reflexe, 26/2004. Günther PATZIG: Jak jsou možné syntetické soudy a priori? Praha: Filosofia, 2003. Externí odkazy [ editovat | editovat zdroj] Obrázky, zvuky či videa k tématu Kritika čistého rozumu ve Wikimedia Commons (německy) Plný text na projektu Gutenberg (vydání z roku 1781) (německy) Plný text na projektu Gutenberg (vydání z roku 1787) (anglicky) John Clarke: Outline ke KČR

Idea transcendentální logiky Oddíl první: Transcendentální analytika Kniha první. Analytika pojmů 1. část. O vodítku k odhalení všech čistých rozvažovacích pojmů 2. O dedukci čistých rozvažovacích pojmů Kniha druhá. Analytika zásad Úvod. O transcendentální soudnosti vůbec. 1. O schematismu čistých rozvažovacích pojmů. 2. Systém všech zásad čistého rozvažování 3. O důvodu rozlišení všech předmětů vůbec na phaenomena a noumena Dodatek. O amfibolii reflexivních pojmů v důsledku záměny empirického používání rozvažování za používání transcendentální Oddíl druhý. Transcendentální dialektika I. O transcendentálním zdání II. O čistém rozumu jako sídle transcendentálního zdání Kniha první. O pojmech čistého rozumu Kniha druhá. O dialektických úsudcích čistého rozumu. 1. O paralogismech čistého rozumu Obecná poznámka o přechodu od racionální psychologie k racionální kosmologii 2. Antinomie čistého rozumu. 3. Ideál čistého rozumu Dodatek k transcendentální dialektice O regulativním používání idejí čistého rozumu O konečném cíli přirozené dialektiky čistého rozumu II.

Konkrétní problémy: použít standardní šablony pro seznamy dílů Toto je seznam dílů seriálu Riley ve velkém světě.

  1. Telefonní seznam o2 account
  2. Vyšehrad 4 díl kabelka
  3. Jak ukrást nevěstu – SledujuFilmy.EU
  4. Kritika chaos
  5. Jedlička nový bydžov
  6. Mistrovství světa v ledním hokeji 2010 relatif
  7. Dpd sledování zásilky
  8. Kritika čistého rozumu – Wikipedie
Mentalista online ke shlédnutí zdarma
June 16, 2020, 2:14 pm