Věta Jednočlenná A Dvojčlenná

V zásadě však situace, pokud jde o jednočlennou větu neslovesnou, je v angličtině a češtině podobná. V obou jazycích je hlavní, převažující typ slovesná věta dvojčlenná, kdežto jednočlenná věta neslovesná představuje vedlejší, méně frekventovaný větný typ charakteristický především pro běžně mluvený jazyk a některé formy jazyka psaného. V jednotlivých podtypech jsou ovšem rozdíly.

PPT - Věta jednočlenná a dvojčlenná Větný ekvivalent PowerPoint Presentation - ID:6724807

– aby se družstvo otočilo doprava Vpravo hleď! – že má Petr zůstat stát, protože jede auto Stát! Auto! – že se něčeho štítíte Fuj! – aby všichni okamžitě přestali mluvit Ticho! – že byste chtěli vyhrát milion Vyhrát tak milion. – že si chcete koupit lístek do kina na večer Jeden lístek na večer. Rozlište věty jednočlenné, dvojčlenné a větný ekvivalent Martin se v neděli ráno probudil pozdě. Podíval se z okna. Hrůza! V noci zase sněžilo a pofukovalo. Toho sněhu. Nechtělo se mu ještě vstávat. Ach jo! 2 čl. VE 1 čl. VE Opakování     Co obsahuje věta s podmětem? Jak ji nazýváme? Co obsahuje věta bez podmětu? Jak ji nazýváme? Co je to větný ekvivalent? Když je podmět nevyjádřený, jedná se o větu s podmětem nebo o větný ekvivalent? Správné odpovědi     podmět i přísudek – dvojčlenná pouze přísudek – jednočlenná není věta, pouze konstatování, neobsahuje ani podmět, ani přísudek větu s podmětem (nevyjádřeným) Literatura a internetové zdroje  Hošnová E., Bozděchová I., Mareš P., Svobodová I.

  1. Pobočky unicredit bank
  2. Domy na prodej brno venkov
  3. Dovoz aut z usa
  4. 12.4 Jednočlenná věta neslovesná | Elektronická mluvnice současné angličtiny
  5. Syntax - základní terminologie Opakování základních pojmů Flashcards | Quizlet
  1. Líbat nevesta zakázáno online shop
Polda, aneb s poctivostí nejdřív pojdeš
June 8, 2020, 6:42 am